دور دنیا در 42 روز

132
ورزشکار فرانسوی با قایق رکورد سفر دور زمین را 6 روز کمتر کرد و رکورد 42 روز و 16 ساعت را به جای گذاشت
آقازاده - قسمت 18 : زخم
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 48 دقیقه
آقازاده - قسمت 18 : زخم
pixel