باور کنید تا حالا ازدواج نکردم!

66,143

دنیا مدنی از ماجرای ازدواج نکردنش می گوید و اینکه شناسنامه اش را هم به عنوان سند میاورد. از پارتی بازی در ورودش به فضای سیما و سینما می گوید.

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده
investment

investment

5 ماه پیش
عالی بود