برشی از زندگی عاشقانه ی شیر سامرا شهید مهدی نوروزی

667

مستند "ملازمان حرم" مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری دکتر شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد می پردازد. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4KH