سلاطین خودرو روی جلد روزنامه‌ها

203
اکثر روزنامه‌های سراسر کشور آخرین روز اردیبهشت را به سلاطین خودرو اختصاص داده اند و تصویر دو نفری را که قرار است اعدام شوند روی جلد خود آورده اند
ایرنا 3.9 هزار دنبال کننده
pixel