کاپیتالیسم در گفتگوی صدانت با محمد ماشین‌چیان 1

1,226
صدانت 1.6 هزار دنبال‌ کننده
تاریخ و کاپیتالیسم: اقتدار یا آزادی فرهنگ و کاپیتالیسم: سلحشوری یا صنعتگری جنگ و کاپیتالیسم: آرچ طلایی مک دونالد فقر و کاپیتالیسم برابری و کاپیتالیسم
صدانت 1.6 هزار دنبال کننده
pixel