صعود اسکی کوهستان هفت قله - علم کوه

457
نام باشگاه هفت قله برگرفته از هفت قله در هفت منطقه جدا گانه از کوه های اصلی ایران هستند که از بهترین مناطق توریستی اسکی کوهستان در دنیا بشمار می روند . که هر کدام از این مناطق و شهر ها بخشی از جاذبه توریستی و فرهنگ و هنر های متفاوت ایران را نشان می دهد،
pixel