ارج از عرش به فرش

4,804
صنعت ایران در دوران پس پیروزی انقلاب اسلامی روزهای پر فراز و نشیبی را تا به امروز سپری کرد. از تعطیلی کارخانه‌های بزرگی مانند ارج، آزمایش و پارس تا رشد و پیشرفت در صنایعی چون نفت، گاز و پتروشیمی. کارشناسان تاریخ صنعت ایران معتقدند عدم برنامه ریزی، ضعف در مدیریت صنعتی و دخالت‌های دولت موجب تضعیف نسبی صنعت در سالهای اخیر شده است.
pixel