آموزش ایتبس - فیلم آموزشی Etabs

4,572

قسمت اول از مجموعه آموزشی Etabs ایتبس از فیلمهای آموزشی ایتبس آورده شده است. برای دریافت کل مجموعه، به سایت danesh24.com مراجعه نمایید. تمامی نکات آیین نامه ای (آخرین ویرایش) در ضمن فرایند طراحی آموزش داده شده اند.

محسن
محسن 7 دنبال کننده