توضیحات کدخدایی درباره تصویب قانون CFT

1,690

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز مهمان برنامه حالا خورشید بود و اظهاراتی را درباره قانون CFT مطرح کرد.