پشت صحنه برنامه گفت‌وگوی اقتصادی | ۹۸.۵.۹ | بخش اول

46

پشت صحنه برنامه گفت‌وگوی اقتصادی با موضوع واگذاری دارایی‌های دولت در بازار سرمایه، با حضور : دکتر محسن احمدی فر (مجری برنامه) ،علیرضا کدیور (کارشناس بورس و سرمایه) و دکتر سید مهدی پارچینی (مدیر نظارت بر بازار بورس و اوراق بهادار)