07 - افزودن چرخش ، کروپ کردن تصاویر ، ساخت قاب و سایر جذابیتها در پرزی

202
پرزی یکی از نرم افزارهای روز و محبوب دنیا برای ساخت ارائه های جذاب با قابلیت های منحصر به فرد می باشد ، از این رو امور زنان و خانواده وزارت نیرو با هدف افزایش توان و تخصص بانوان محترم و با استفاده از پتانسیل های تخصصی داخلی مجموعه آموزشی نرم افزار پرزی را آماده نموده است که در 10 قسمت قابل مشاهده است .
pixel