گودبرداری و پایدارسازی گود پروژه آجودانیه

571
نیلینگ انکراژ تایبک( استرند،تاندون) شمعهای فولادی و بتنی طراحی و اجرای انواع روش های بهسازی خاک و فونداسیون میکروپایل تزریق تحکیمی تزریق نفوذی تزریق آب بندی بهسازی و ارتقای ضریب پایداری و ایمنی گودهای موجود طراحی ، مشاوره و تامین انواع سیستمهای خودحفار کاراکامپلکس مشاوره، طراحی و اجرای انواع سیستم های پایدارسازی گود و بهسازی خاک در کشور
pixel