خودروی سه چرخ solo

271

شرکت کانادایی "Electra Meccanica" یک دستگاه خودروی برقی کوچک سه چرخه به نام "SOLO" ساخته است. این خودرو تنها ظرفیت یک نفر را دارد

خبرگرام
خبرگرام 914 دنبال کننده