ترمیم و پرکردن دندان

997

در این ویدئو با ترمیم قدم به قدم دندان با استفاده از ماده کامپوزیت آشنا میشویم. دنداپزشکی تاج 02156350845