برگزاری کارگاه آموزشی نصب کاور بدنه خودرو

97
کارگاه آموزشی کاور بدنه خودرو در دانشگاه صنعتی شریف مدرس مجید شرافتی
pixel