آموزش بسته آنالیز تصویر Cast Iron در نرم افزار MIP4Student

83
مهدی نژادکمالی
مهدی نژادکمالی 1 دنبال‌ کننده

آموزش بسته محاسبه درصد کرویت تصاویر چدن نشکن در نرم افزار MIP4Student