سفره مهربانی سه

981
میرطاهر مظلومی از تقسیم مهربانی ها میگوید / مشق مهربانی زیر پرچم امام مهربانی ها، حالِ دلمان را هم خوب میکند ... میتوانید از طریق شماره گیری کد دستوری #8* و یا مراجعه به سامانه nazr.razavi.ir در این کار خیر مشارکت نمایید.
آستان قدس رضوی 1.3 هزار دنبال کننده
pixel