تفاوت bpm-bpmn-bpms

4,840
BPM یا مدیریت فرایندهای کسب و کار یک رویکرد مدیریتی است که به دنبال بهبود سازمان از طریق بهبود تدریجی فرایندها است. BPMN یکی از کاملترین زبان های مدلسازی فرایندها است. BPMS زیرساخت نرم افزاری است که از طریق آن میتوان فرایندهای سازمان را مکانیزه نمود. با عضویت در کانال تلگرام ما BPM را اصولی بیاموزید. BPMCO@
4 سال پیش
# BPM
# BPMN
# BPMS
pixel