جشنواره مهمانی خدا (سمنان تابستان 1395)

637
جشنواره مهمانی خدا و جشنواره آرزو ها هر ساله توسط شهرداری سمنان در بوستانهای سطح شهر سمنان در ماه مبارک رمضان برگزار میگردد
pixel