دکتر محمدعلی پیرایش؛ عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی

9
زاویه به مناسبت 26 آذرماه روز ملی حمل و نقل دکتر محمدعلی پیرایش؛ عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی در گفتگو با خبرنگار زاویه: ترافیک یکی از مسائل مورد توجه در حوزه حمل و نقل است. فروشگاه ها و مراکز تجاری، جاذب سفر هستند و افزایش ترافیک را به دنبال دارند. با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد توازن در سطح خرده فروشی ها، از بار ترافیکی شهر ها کاسته می شود. #حمل_و_نقل #مراکز_تجاری #ترافیک #خرده_فروشی #اقتصاد روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr
pixel