طریقه استخراج Zen Coin با استفاده از Antminer Z9

566

به منظور استخراج Zen Coin با استفاده از دستگاه انتماینر Z9 یا Z11 و یا اینوسیلیکون A9 , A9+ بر مبنای الگوریتم Equihash میتوانید با اتصال به استخر F2pool.com نسب به استخراج Zen و سایر کوین های مرتبط با این گروه اقدام نمایید.

دیجی ماینر
دیجی ماینر 49 دنبال کننده