دکتر مهدی پروینی- ارزیابی پیامد حوادث- قسمت اول

69
در 10 دقیقه این تکنیک را بیاموزید توضیحات بیشتر: https://mehdiparvini.com/product/consequence-analysis/
مهدی پروینی 161 دنبال کننده
pixel