اقدام جدید ایران در پاسخ به نقض های متعدد برجام توسط اروپا و آمریکا

363

سی امین شماره صدای انقلاب | گفت و گوی کارشناسی با موضوع پرونده هسته ای ایران و اقدام جدید کشور در پاسخ به نقض عهدهای متعدد برجام توسط اروپا و آمریکا و این که تا چه حد امکان دارد با پیگیری آمریکا دوباره مکانیسم ماشه در رابطه با پرونده ایران اجرا شود. | کارشناس: دکتر سیامک باقری کارشناس حوزه پرونده هسته ای