نانو - شستشوی تمام سطوح

2,087
از این تکنولوژی جهت از بین بردن تمامی جرمها روی هر نوع سطوحی استفاده میگردد.: از بین بردن رنگ روی بدنه انواع ماشین آلات از بین بردن جرم روی نماهای گردشگری ازبین بردن جرم روی سطوح چوبی از بین بردن زنگ زدگی استفاده در کشتی سازی و صنایع دفاعی و کاربردی از بین بردن جرم روی مجسمه ها و داخل استخرها از بین بردن جرم وی شیشه از بین بردم دست نوشتها روی آثار باستانی و..... از بین بردن آلودگی در صنایع تولیدی
pixel