هادی چوپان ؛ کنفرانس خبری مستر المپیای ۲۰۱۹ با افتخار ایران

1,109

ویزا بعد از چند سال برای هادی ممکن شد امید که رویایش نیز ممکن شود. هادی چوپان با شنوایی و بیان خاص خودش که افتخار ماست به سختی و بعد سالها توانست راهی این مسابقات تاریخی شود. هر چند او تعدادی از رقیبان را در مسابقات مختلف شکست داده است اما پشت پرده‌ی مسابقات فراتر از بیزینس و سیاست میگذرد. | ایران با هادی چوپان بدون حرف اضافه آمد | گروه بین المللی آموزش؛ اولین سامانه هدفمند آموزش و ورزش در ایران حامی ورزشکاران و مربیان بین المللی http://edusports.co/

pixel