ارکستر ملی ویژه ایران

1,000
متشکل از نوازندگان و خوانندگان با شرایط خاص / گروه مستندسازی سیمای کهن
سیمای کهن 81 دنبال کننده
pixel