رقابت فیزیکلا و وبر در گرندپری اسپانیا 2005

274
فرمول یک ایران - حال که گرندپری آذربایجان تمام شده است و به سوی گرندپری اسپانیا می رویم بهتر است یادی کنیم از گذشته این پیست و بعضی از اتفاقات را باهم مرور کنیم. رقابت فیزیکلا و مارک وبر در پیست اسپانیا 2005 را برایتان اماده کرده ایم، امیدواریم که لذت ببرید. فرمول یک ایران F1iran.com
pixel