سالانه 7 هزار میلیارد تومان در کشور خرج سیگار می شود

70

رادیو پیام - 3 تیر 98- 08:45| مصرف روزانه سیگار در کشور روزانه بیش از 20 میلیارد تومان است. محمدرضا مسجدی مدیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: سالانه 7 هزار میلیارد تومان در کشور فقط خرج سیگار می شود.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده