490 کیلومتر بر ساعت؛ رکورد سرعت خودرو شکسته شد!

335
کاریو 14 دنبال‌ کننده
این رکورد توسط یک بوگاتی شیرون خاص شکسته شد. این اولین بار است که یک خودرو رکورد 300 مایل بر ساعت را می‌شکند! طول این شیرون تقریباً 12 سانتی متر بیش‌تر است و علاوه بر آن تنظیمات خاصی دارد!
کاریو 14 دنبال کننده
pixel