جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. ۱۴ تیر ۹۹./5

94
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و عدم حضور در اجتماعات، برای مقابله با کرونا ضروری است
1 ماه پیش
pixel