قسمت 4 ؛ سریال « گناه چهارم » با زیرنویس انگلیسی

123

"گناه چهارم" با مضمونی اجتماعی است.این سریال داستان زندگی دوخانواده را روایت می کندکه بر اثر خشم حاصل از یک اتفاق کوچک درگیر مقوله قتل می شوند و در ادامه همین امر باعث به وجود آمدن اتفاقات مختلفی درطول داستان خواهدشد.گارگردانی این مجموعه راسیامک خواجه وندعهده دار شده و داریوش بابائیان نیز تهیه کننده آن می باشد وبازیگران:امیرمحمد زند، کاظم افرندنیا، کیمیا باباییان، جمشید جهان زاده، آرمان صورتگر