اپلیکیشن هایی برای تقویت گرامر انگلیسی

23
بسیاری از کسانی که زبان انگلیسی می آموزند، بیشتر تلاش شان را روی حفظ کردن معنی واژه های انگلیسی و نحوه ی درست نوشتن این واژه ها صرف می کنند. امّا اگر بخواهید زبان انگلیسی را تمام و کمال یاد بگیرید، راهی نیست جز این که به گرامر آن هم مسلّط شوید. این هفته پنج اپلیکیشن را معرفی می کنیم که در این زمینه می توانند به شما کمک کنند.
1 سال پیش
#
pixel