شهید والامقام سید محمد حسینی جوینی

85

قسمتی از وصیت نامه ی شهدای قراخیل از توابع شهرستان قائمشهر# http://gharakheil.com