انیمیشن آموزشی بورس : قسمت پنجم

259

با خرید سهام هر چند اندک در فعالیت های کلان اقتصادی مشارکت نمایید.

نبض بورس
نبض بورس 69 دنبال کننده