ویدیو معرفی قابلیت Infinite Office فیسبوک آکیولس - زومیت

183
در مراسم فیسبوک کانکت ۷ اخبار مهمی اعلام شد؛ از معرفی آکیولس کوئست گرفته تا ساخت عینک هوشمند فیسبوک با همکاری ری-بن. در ادامه نگاهی به این مراسم می‌اندازیم.
pixel