خرد کردن سر پرنده نادر توسط شکارچی بی رحم ایتالیایی

1,150

مستند "لذت کشتن" روایتی از شکار بی رویه شکارچیان واز بین بردن حیوانات می باشد. این مستند دردناک را در سینمامارکت تماشا کنید. cmmt.ir/4MK