کلیپ طنز معرفی آموزشکده سازمان نقشه برداری

620

این کلیپ که توسط کانون فرهنگی طه آموزشکده سازمان نقشه برداری تهیه و تدوین شده است، با بیان طنز به معرفی بخش های مختلف آموزشکده سازمان نقشه برداری می پردازد که در مراسم دانشجویان جدیدالورود در مهر ماه سال 1395 پخش گردید.