نگاهی به پنج قهرمان کم سن و سال ورزش های الکترونیک

1,535
در این آیتم از تاپ فایو از پنج گیمر گفته ایم که با سن و سالی کم، به مقام قهرمانی در رشته های مختلف ورزش های الکترونیک دست پیدا کرده اند.
pixel