ویدئویی درباره بهرام بیضایی

1,316

امروز زادروز بهرام بیضایی کارگردان و نویسنده بزرگ ایرانی است: راوی و تصویرگر ستم بر زنان و فرودستان در تاریخ.

روزآروز
روزآروز 469 دنبال کننده