نهالستان انار،انار سیاه

50

تولید ارقام تجاری انار در مجموعه نهالستان پارس شامل واریته نهال انارسیاه،نهال اناربجستان،نهال انارساوه ، نهال انارقرمز،نهال انارشهررضا،نهال اناررباب سن نهال دوساله اصلاح شده جهت مشاوره و استعلام قیمت فروش نهال انار با مشاورین نهالفروشی پارس درارتباط باشید باتشکر واحتارم 09159157465-09152157465