دکتر عباسی و نسبت انتقاد با اعتماد زدایی از دولت

1,144

- نظر شما درحالی که همین مسئولین فعلی در سال 82 فعالیت های هسته ای را به حالت تعلیق درآوردند و جز 2 سال عقب ماندگی کشور هیچ سود دیگری نداشت،چرا از این تجربه درس نمیگیرند؟! - بنظر شما چرا فکت شیت را منتشر نمیکنند؟ - با توجه به فرمایشات جنابعالی درباره فاصله نتایج مذاکرات اخیر از اهداف و آرمانهای نظام، حمایت امام خامنه ای از مذاکرات چطور با این موضوع قابل جمع است؟

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده