درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره-جلسه7

232
درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره -جلسه 7-دکتر حامد شهبازی-دانشگاه اصفهان- بازی ها
حامد 29 دنبال کننده
pixel