غوغای رنگ

100
کارگردان:امیر سپهر طارمیان / نویسنده:امیر سپهر طارمیان / فیلم بردار:امیر سپهر طارمیان / تدوین گر:امیر سپهر طارمیان / بازیگران:جوش شیرین-آب-روغن-رنگ غذا / شهر:تهران / پایه:هفتم
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 7 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
pixel