اتصال اینورتر تکفاز به الکتروموتور سه فاز

390
PAYTEK 9 دنبال‌ کننده
در این ویدئو اینورتر تکفاز 0.37kw LS به یک الکتروموتور سه فاز 0.18kw متصل میشود و پارامترهای اینورتر مورد بررسی قرار میگیرد.
PAYTEK 9 دنبال کننده
pixel