بازار تلفن همراه

399
شبکه یک - 21 تیر 97- 14:00| چرا سیاست های ارزی و اعلام فهرست واردکنندگان موبایل با ارز رسمی باز هم بر قیمت موبایل کارگر نشد؟ این سوالی است که اگر این روزها سری به بازار موبایل زده باشید، با آن مواجه خواهید شد.
پایشگری 1.7 هزار دنبال کننده
pixel