راهکارهایی برای زندگی سالم تر در «مثبت زندگی»

706

ما در «مثبت زندگی» می خواهیم نگاهی تازه داشته باشیم به موضوعات مختلف روانشناسی، سبک زندگی، سلامت، پیشگیری، درمان و موضوعات مربوط به مادر و کودک. در این راه از راهنمایی متخصصان، پزشکان، کارشناسان و اساتید دانشگاه بهره خواهیم برد. ما در «مثبت زندگی» معتقدیم پیشگیری بهتر و ارجح تر از درمان است اما وقتی پای درمان پیش می آید باید آن را به بهترین شکل ممکن انجام داد. «مثبت زندگی» قرار است سبکی نو در زندگی کردن را با شما تجربه کند. با شما و برای شما تجربیاتمان را با هم جمع می کنی

مثبت زندگی
مثبت زندگی 440 دنبال کننده