سی سال،سی موسیقی، یک جایزه؛ 1376

10,815
حالا از این جای کار و از سال 76 به بعد انتخاب کردن سخت می شود، پاپ استارها وارد می شوند و تعداد گزینه ها هم بیشتر از سال های قبل است
pixel