روایت چهل

225

نماهنگ «روایت چهل» توسط سازمان فضای مجازی استان تهران و با اجرای گروه سرود نجم الثاقب تهیه شد.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده