مهم ترین مولفه موفقیت در انتخابات

25,014
بنیاد میر
بنیاد میر 42 دنبال‌ کننده

رهبری کردن مهمترین مولفه ی موفقیت در کاندیدای انتخاباتی از نظر دکتر مازیار میر

بنیاد میر
بنیاد میر 42 دنبال کننده