فیلم عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی به همراه توضیحات در حین عمل

6,870
فیلم عمل جراحی برداشتن #کیسه_صفرا به روش #جراحی_لاپاراسکوپی (کوله سیستکتومی) به همراه توضیحات در حین عمل توسط دکتر مجید سادات منصوری https://drsadatmansouri.com و https://drsadatmansouri.ir
pixel